Missie verklaring

De organisatie is een Non-Profit Organization (NGO), gebaseerd op christelijke waarden:
-De liefde van God voor allen; Johannes 3:16.
-De compassie die Jezus toonde voor de kinderen; Marcus 10:13, 14.
-De les Zuivere godsdienst is het zich bekommeren om de wezen en weduwen in hun nood: N.T., James 1:27a.

Doelgroepen:
-Wezen
-Andere kwetsbare kinderen
-Weduwen

Het hoofddoel van de Alafya Foundation is het ondersteunen van kinderen in de doelgroepen door het verstrekken van de basisbehoeften in het leven in een huiselijke omgeving, zodat zij kunnen opgroeien en ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen die in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Op dit moment financiert de Alafya Foundation 2 zorg programma’s in Ghana:
-Een Institutioneel Zorg Programma in Sunyani.
-Een Home-based Zorg Programma in Bolgatanga.

Geschiedenis van Alafya en het werk in de huidige tijd!

update: januari 2014

De Alafya Foundation Ghana heeft zijn oorsprong in het Bolgatanga District waar de oprichtster van de stichting (Mw. Gerdy Osei-van Noort) 22 jaar heeft gewerkt als coördinator van het Presbyteriaanse Programma voor Primaire Gezondheidszorg, van 1978 tot 2000. Als een zuster en vroedvrouw werkte zij voornamelijk met moeders en kinderen onder de 5 jaar in de Upper East Region van het Bolgatanga District. Dit district staat bekend om zijn problematische sociaal economische status en weersomstandigheden die grote hitte en veel droogte in zich hebben.
          Mw. Gerdy Osei-van Noort ontving in April 2006 een koninklijke onderscheiding van de Koningin van Nederland voor haar bijdrage in eerstelijns gezondheidszorg op het platteland in het Bolgatanga District.
          De Upper East Region in het hoge noorden van Ghana is de armste regio van Ghana grenzend aan Burkina Faso. De mensen leven van zelfvoorzienende landbouw in een savanne omgeving. Aangezien het slechts één maal per jaar regenseizoen is –van mei tot oktober-, is de oogst lang niet altijd toereikend om ieder te voeden waardoor ondervoeding in deze noordelijke gebieden bijna standaard is, vooral onder de 5 jaar. Ongeletterdheid is nog altijd heel groot. Toch is er de laatste 25 jaar zeer veel bereikt is op het gebied van preventie zoals immunisatie, het trainen van traditionele geboorte assistenten enz. Toch is er nog altijd veel te doen. Vanuit de regering is er de laatste tien jaren gewerkt aan het opzetten van klinieken in de dorpen om een eenvoudige 24 uurs gezondheidszorg te kunnen waarborgen. Ook word er gewerkt aan een ziektekosten verzekering. Maar dat vraagt een mentale omslag van de mensen: ´´Je betaalt toch niet als je niets mankeert!?´´.........

Het fenomeen van het moederloze kind is nog steeds prangend aangezien tot de dag van vandaag er nog altijd moeders sterven tijdens de bevalling en bij arbeid. Door het werk van organisaties als de Presbyterian Primary Health Care samen met de Anglican Baby Home konden veel van deze kinderen worden geholpen door het vinden van adoptie ouders of door hen weer te integreren in hun eigen familie. Nadat Gerdy Bolgatanga verliet in 2000 zette Mw. Laadi Awuni, een van de presbyteriaanse gezondheidswerkers, haar goede werk voort.
          In de late negentiger jaren zijn de problemen verergerd door de vele aids wezen. Aids is wijd verspreid en veroorzaakt veel ellende. Het stigma dat is verbonden aan de ziekte is een groot probleem voor de kinderen. Ze hebben te lijden onder intimidatie, verwaarlozing en vernedering. Veel van deze kinderen zijn nog wel bij hun familie maar kwamen naar Laadi voor hulp, voor eten, voor school contributie, voor medische hulp.
          In 2004 kwam Laadi in contact met een nieuwe engelse liefdadigheidsinstelling in Bolgatanga genaamd Afrikids. In oktober 2004 ontstond een samenwerking tussen Laadi en een sociaal werker van Afrikids en werd er een huis gehuurd dat groot genoeg was om Laadi en haar 12 kinderen plus nog 18 straatkinderen te huisvesten. Dit maakt toen een totaal van 30 kinderen!

Het Schoolfonds:

De Alafya Foundation is opgericht in 1986 voor het ondersteunen van de gezondheidszorg van de Presbyterian Primary Health Care. Kerken, vrienden en familieleden doneerden op de rekening van de Alafya Foundation in Nederland. In 1996 werd het Schoolfonds toegevoegd onder de paraplu van de Alafya Foundation. Dit Schoolfonds maakte het Gerdy mogelijk om Laadi en haar kinderen te ondersteunen tijdens de eerste moeilijke jaren (2004-2005). In mei 2006 verhuisden Laadi en haar kinderen naar het nieuwe huis, volledig ondersteund door Afrikids, zelfstandig en los van het Schoolfonds. In dezelfde periode groeide ook het aantal kinderen die het Schoolfonds werden ondersteund.
          In Ghana werd de noodzaak gevoeld voor een organisatie welke het werk wat tot zover was bereikt zou kunnen begeleiden. De NGO, genaamd ´Alafya Foundation Ghana´ werd gevormd in 2006.

Op dit moment, januari 2014, ondersteunt het Schoolfonds 130 kinderen. Door de ondersteuning met schoolgeld (in Ghana moet je alles zelf betalen) is er plaats -gezocht en gevonden-, voor al deze kinderen in de 'groot-familie' waartoe zij behoren. Deze ondersteuning voor zoveel kinderen is mogelijk omdat er sinds 2010 ieder kwartaal een donatie komt van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie te Eindhoven. In samenspel met het Schoolfonds kunnen we nu, januari 2014, 130 kinderen ondersteunen!

De zorg programma’s

Bolgatanga Institutioneel Zorg Programma:
Door dit programma en door de geweldige en grote hulp van Afrikids kon Mama Laadi´s Childrens Home worden gebouwd in 2006 en vonden 30 kinderen een permanent huis. Deze hulp kwam op een moment dat het hard nodig was! De 30 kinderen worden ondersteund Afrikids en gaan naar school vanaf de kweekschool tot de basis- en middelbare school en/of leren een vak. Nog altijd wordt Mama Laadi´s Children Home door Afrikids gesteund. En altijd weer zijn er kinderen die Laadi opneemt in het huis terwijl anderen vertrekken anderen die zelfstandig hun weg kunnen gaan!

Bolgatanga Home Based Zorg Programma:
Het Schoolfonds ondersteund op dit moment 130 kinderen: wezen en andere kwetsbare kinderen. Deze kinderen, waaronder veel wezen door aids, vinden een plek bij een oma, een tante of een oudere zuster. Zij leven in de ´groot-familie´ waar toe zij behoren. Dit is mogelijk omdat vanuit het Schoolfonds de kinderen worden ondersteunt om naar school te gaan (in Ghana moet men alles voor de school zelf betalen), naast een plek om te wonen. De woonomstandigheden zijn vaak eenvoudig, maar de kinderen zwerven niet meer op straat en dat is winst. Vanwege het stigma dat aan deze kinderen kleeft worden ze vaak verwaarloosd, toch, door de toelage voor de school kunnen veel families worden gemotiveerd om de kinderen in hun huis te accepteren en naar school te sturen. Wanneer echt nodig kan incidenteel extra hulp worden geboden.

Sunyani Institutioneel Zorg Programma:
Een kindertehuis in Sunyani was voltooid in oktober 2008, genaamd The Kids´ Shelter. Het huis kan maximaal 26 kinderen accomoderen. Het huis staat in de Abesim Area, een buitenwijk van Sunyani, net achter de woning van hr. en mw. Moses en Gerdy Osei van Noort. Contacten met het departement van maatschappelijk welzijn van Sunyani zijn gelegd. Het kinderhuis is voor de kinderen een warm thuis!

Sunyani Home Based Zorg Programma:
In de toekomst zal er een Home Based zorg programma worden ontwikkeld gekoppeld aan het Institutionele zorg programma, net zoals het is ontstaan in Bolgatanga.

Tot slot
De contacten tussen Mw. Gerdy Osei van Noort en Mw. Laadi Awuni zijn door de jaren heen heel hecht geworden en meer dan eens wordt er wederzijds hulp geboden!